Οι απαιτήσεις για τις ετικέτες των κρασιών από τις 8 Δεκεμβρίου 2023

by Oenognosia

Οι απαιτήσεις της ΕΕ για την ετικέτα κρασιού έχουν αλλάξει. Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023, όλα τα κρασιά που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να εμφανίζουν νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε μια αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ.

Η τελευταία μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ περιλαμβάνει επικείμενες αλλαγές στις απαιτήσεις επισήμανσης των οίνων που προορίζονται για πώληση και κατανάλωση στην ΕΕ. Οι αλλαγές θα ισχύουν για όλους τους παραγωγούς κρασιού που πωλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που προετοιμάζουν και καθοδηγούν τους οινοπαραγωγούς να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς.

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023, όλα τα μπουκάλια κρασιού που πωλούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα συστατικά, τις διατροφικές πληροφορίες, τα αλλεργιογόνα και τις πληροφορίες ενέργειας μαζί με το προϊόν. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται στο μπουκάλι του κρασιού ή στις ετικέτες που τοποθετούνται απευθείας ή με άλλο τρόπο επικολλημένες στη συσκευασία του προϊόντος. Οι αλλαγές προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117 και περιλαμβάνουν ενδιαφέρουσες και κρίσιμες διακρίσεις μεταξύ των πληροφοριών που πρέπει να εμφανίζονται, σε πλήρες κείμενο, στις ετικέτες των κρασιών και εκείνων που μπορούν να παρέχονται με «ηλεκτρονικά μέσα».

Οι πληροφορίες ενέργειας, πρέπει να εμφανίζονται στις φυσικές ετικέτες των κρασιών με το σύμβολο “E” ανά 100ml

Τα πιθανά αλλεργιογόνα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται ευδιάκριτα κάτω από τη λέξη «Περιέχει».

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις γνωστές δυσανεξίες και αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με τον τρόπο εμφάνισής τους, στον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 Άρθρο 9

Επίσης στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/934  υπάρχουν ταξινομημένες οι ουσίες  που αναγνωρίζονται ως πρόσθετες ύλες.

Οι φιάλες που παράγονται πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, τον Δεκέμβριο του 2023, μπορούν να κυκλοφορούν έως ότου πουληθούν ή εξαντληθούν όλα τα αποθέματα.

Σε αντίθεση με το υποχρεωτικό περιεχόμενο της ετικέτας, η πρόσβαση σε πληροφορίες συστατικών και θρεπτικών συστατικών, μπορεί να γίνει μέσω ενός κωδικού QR ή διεύθυνσης URL στην ετικέτα του κρασιού.

Προσοχή όμως. Η παροχή QR Code προς τον ιστότοπο ή την εφαρμογή ενός παραγωγού κρασιού για να φιλοξενήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες διατροφής και συστατικών παραβίαζεi τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την παροχή λεπτομερειών μέσω «ηλεκτρονικών μέσων». Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των εμπορικών σημάτων περιέχουν πληροφορίες και περιεχόμενο που προορίζονται για πωλήσεις και μάρκετινγκ. Τα δεδομένα χρηστών συλλέγονται και παρακολουθούνται σχεδόν πάντα μέσω αλληλεπιδράσεων με ιστότοπους και εφαρμογές της εταιρείας. Η τακτική χρήση και μόνο του Google Analytics θα συνιστούσε παραβίαση των απαιτήσεων της ΕΕ.

Απόσπασμα από τον κανονισμό:

«ο κατάλογος των συστατικών μπορεί να παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα που αναγράφονται στη συσκευασία ή σε ετικέτα που επισυνάπτεται σε αυτήν. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: | α) | δεν θα συλλέγονται ούτε θα παρακολουθούνται δεδομένα χρήστη. | β) | ο κατάλογος των συστατικών δεν θα εμφανίζεται μαζί με άλλες πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ, και | γ) | Η ένδειξη των αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 θα εμφανίζεται απευθείας στο δοχείο ή σε ετικέτα που επικολλάται σε αυτό.»

Αντιμέτωποι με αυτές τις νέες απαιτήσεις επισήμανσης, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν φροντίσει να σχεδιάσουν μια συλλογική πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενημέρωσης και διαφάνειας των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εταιρειών Οίνων (CEEV) και το spiritsEUROPE έχουν αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.u-label.com

Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2021 και επιτρέπει  στους παραγωγούς κρασιού να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές ετικέτες με πληροφορίες σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις και να μεταφράζονται αυτόματα ρυθμιστικές πληροφορίες (όπως λίστα συστατικών, διατροφικές πληροφορίες, οδηγίες υπεύθυνης κατανάλωσης και πληροφορίες για τη βιωσιμότητα). Ένας κωδικός QR πρέπει να εκτυπωθεί στην πίσω ετικέτα του κρασιού.

Σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στην ηλεκτρονική ετικέτα στη γλώσσα της επιλογής τους.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, η πλατφόρμα  «U-Label»  είναι διαθέσιμη σε ολόκληρο τον κλάδο και οι παραγωγοί κρασιού μπορούν να εγγραφούν και να ξεκινήσουν τη δημιουργία των ψηφιακών τους ετικετών.

You may also like