Η επίδραση του εδάφους στο κρασί

by Oenognosia

Η δημιουργία ενός καλού κρασιού ξεκινά από τον αμπελώνα. Στον παλαιό κόσμο, δίνεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτό απ’ ό,τι στον νέο, αλλά παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο. Η επιλογή των ποικιλιών σταφυλιού και κάθε απόφαση στον αμπελώνα επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα του κρασιού.

Ωστόσο, το ίδιο σταφύλι και ο ίδιος αμπελουργός σε διάφορετικά εδάφη έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Το Terroir παίζει θεμελιώδη ρόλο στην παραγωγή κρασιού. Χαρακτηριστικά όπως η χημική σύσταση, η δομή, η αποστράγγιση, και η ικανότητα συγκράτησης νερού επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών και, συνεπώς, των παραγόμενων κρασιών.

Κύρια χαρακτηριστικά του εδάφους:

Χημική σύνθεση

Διάφορα εδάφη περιέχουν διάφορα μέταλλα και θρεπτικά συστατικά που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αμπελιών και, συνεπώς, τη γεύση του κρασιού.

Σύστημα υπονόμων

Καλή αποστράγγιση επιτρέπει στις ρίζες να αναζητήσουν θρεπτικά και συνεισφέρει στην ποιότητα του κρασιού.

Ικανότητα συγκράτησης

Καλή ικανότητα συγκράτησης νερού βοηθά στην ωρίμανση των σταφυλιών και επηρεάζει τις ιδιότητες του κρασιού.

Δομή

Η διάταξη των συστατικών του εδάφους επηρεάζει τις ιδιότητες του. Καλή δομή είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση και την κατακράτηση νερού.

Βάσει αυτών, υπάρχουν διάφοροι τύποι εδάφους, αλλά γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 6 ομάδες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρασιών.

Τύποι εδάφους:

1) Αργιλώδη εδάφη

Αυτά τα εδάφη περιέχουν μεγάλη αναλογία σωματιδίων αργίλου, γεγονός που τους δίνει καλή ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών συστατικών. Τα αργιλώδη εδάφη τείνουν να παράγουν κρασιά με σώμα, δομή και συγκέντρωση γεύσεων.

2) Ασβεστώδη εδάφη

Αυτά τα εδάφη αποτελούνται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Τα ασβεστώδη εδάφη έχουν συνήθως καλή απόστράγγιση και υψηλή ικανότητα συγκράτησης νερού. Αυτά τα εδάφη συχνά συνεισφέρουν σε κρασιά με υψηλή οξύτητα, κομψότητα και διακριτικές νότες ορυκτών.

3) Αμμώδη εδάφη

Τα αμμώδη εδάφη αποτελούνται κυρίως από σωματίδια άμμου, δίνοντάς τους χαλαρή δομή και ταχεία αποστράγγιση. Αυτά τα εδάφη επιτρέπουν καλή διείσδυση νερού και αερισμό των ριζών. Τα κρασιά που παράγονται σε αμμώδη εδάφη τείνουν να είναι πιο ελαφριά, πιο φρέσκα και πιο φρουτώδη.

4) Ηφαιστειογενή εδάφη

Αυτά τα εδάφη σχηματίζονται από ηφαιστειακό υλικό, όπως τέφρα και λάβα. Είναι γνωστά για την υψηλή τους ικανότητα αποστράγγισης και συγκράτησης θερμότητας. Τα ηφαιστειακά εδάφη δίνουν συχνά στα κρασιά ζωντανή οξύτητα, νότες ορυκτών και μια χαρακτηριστική καπνιστή πινελιά.

5) Γρανιτικά εδάφη

Προέρχονται από την αποσύνθεση του γρανίτη, ενός πυριγενούς πετρώματος. Είναι πλούσια σε μέταλλα, συνήθως έχουν καλή ικανότητα αποστράγγισης και τείνουν να μεταδίδουν μεταλλικά χαρακτηριστικά στα κρασιά, με νότες σχιστόλιθου και έντονη οξύτητα.

6) Προσχωσιγενή (Αλλουβιακά) εδάφη

Αυτά τα εδάφη σχηματίζονται από ιζήματα που εναποτίθενται από ρεύματα νερού, όπως ποτάμια και ρυάκια. Είναι εδάφη καλά στραγγιζόμενα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Τα αλλουβιακά εδάφη μπορεί να ποικίλλουν σε σύσταση, αλλά τείνουν να παράγουν κρασιά με καλή δομή και ισορροπία.

You may also like